I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Cyflwyniad i'r prosiect newydd Adders are Amazing

Sam Langdon, Cydlynydd Gwiberod Sir Benfro ar gyfer Grwpiau Amffibiaid ac Ymlusgiaid y Deyrnas Unedig (ARG UK), yn ein cyflwyno i’w prosiect newydd, Adders are Amazing! Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gartref i un o anifeiliaid mwyaf enigmatig Prydain: y wiber...

 Mwy »

Blog Gwestai
A gyhoeddwyd 22/05/2018

Llwybr yr Arfordir yng nghanol blodau gwyllt

Ar ôl y gaeaf hir, mae’r gwanwyn ar droed o’r diwedd ac mae’r tywydd yn gwella’n raddol, sy’n golygu y gallwn ni edrych ymlaen at garped o flodau gwyllt lliwgar ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.  Wrth gerdded ar hyd y rhan fwyaf o’r darnau o Lwybr yr Arfordir yn ystod y mis neu ddau nesaf, rydych chi’n debygol o ddod ar draws blodau fel gludlys arfor; gludlys pinc; clychau’r gog; briallu Mair sawrus; briweg y cerrig; eithin a rhedyn. Clustog Fair wrth ymyl Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro. Os ydych chi’n cerdded rhwng Trefdraeth a Thraeth Poppit neu o amgylch Trwyn Dewi, bydd yr arfordir garw ar ei orau, a dyma’r amser perffaith i fentro allan i gerdded ar hyd yr arfordir i weld a mwynhau’r arddangosfa wych o flodau mae Llwybr yr Arfordir mor enwog amdani.               Yn ystod misoedd Mai a Mehefin fydd y nifer a’r amrywiaeth fwyaf o blanhigion yn blodeuo, gyda llawer ohonynt ond yn ffynnu mewn cynefinoedd arfordirol...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 04/05/2018

Bywyd gwyllt sydd i'w weld ym mis Ebrill

Mae’r Swyddog Cadwraeth, Julie Garlick, yn darparu crynodeb o fywyd gwyllt y gwanwyn y mae hi wedi’i weld o gwmpas Arfordir Sir Benfro ym mis Ebrill. Un o’r pethau yr ydw i’n hoff iawn ohono wrth fynd o gwmpas fy ngwaith yw’r cyfle i weld beth sy’n digwydd i natur drwy’r Parc Cenedlaethol a gweld sut y mae’n newid yn ystod y flwyddyn. Gwennol © John Bridges.​ Mae’n teimlo fel ein bod wedi bod yn disgwyl am wanwyn ers amser hir eleni...

 Mwy »

National Park Nature Diary
A gyhoeddwyd 26/04/2018

Helpu i amddiffyn ein hadar sy’n nythu ar greigiau

Mae Lynne Houlston, Parcmon Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym Maes Tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghastellmartin, yn egluro sut gallwch fynd ati i amddiffyn ein hadar sy’n nythu ar greigiau wrth i chi fwynhau Arfordir Penfro. Mae'r gwanwyn wedi dod – yn ôl pob sôn, ac mae’r adar yn dechrau paratoi i nythu...

 Mwy »

Blog y Parcmyn
A gyhoeddwyd 23/03/2018

Cerdded yn y Parc Cenedlaethol yn ystod y gaeaf

Mewn newid i'r blog Taith y Mis arferol, y mis hwn, mae ein Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Meurig Nicholas, yn cynnig rhywfaint o gyngor ar gerdded Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro a rhwydwaith hawliau tramwy mewndirol ar yr adeg hon o'r flwyddyn...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 31/01/2018

Merlod yn pori llethrau ochr Llwybr yr Arfordir

O ddydd Gwener 26 Ionawr, os ydych chi'n cerdded y rhan o Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Penfro rhwng Trefdraeth a Cheibwr, fe allech chi ddigwydd gweld grŵp o wyth merlen mynydd Cymreig sy'n pori'r llethr arfordirol ger y Llwybr. Mae llawer o gynefinoedd yn gofyn am borfa er mwyn bod mewn cyflwr da ar gyfer bywyd gwyllt, megis y frân goesgoch a blodau gwyllt prin...

 Mwy »

Swyddog y Llwybr Cenedlaethol
A gyhoeddwyd 29/01/2018

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Mae pobl yn dathlu Dydd Santes Dwynwen er cof am nawddsant cariadon Cymru ar 25 Ionawr bob blwyddyn. Roedd Santes Dwynwen yn dywysoges a ddisgynnodd mewn cariad gyda’r dyn anghywir, ac a ddefnyddiodd y tri dymuniad oedd ganddi i wneud yn siŵr y byddai gwrthrych ei serch yn cael ei ryddhau, na fyddai byth yn priodi, ac y byddai gobeithion a breuddwydion yr holl gariadon yn cael eu bodloni...

 Mwy »

Blogwr y Parc
A gyhoeddwyd 25/01/2018

Arfordir Penfro ar y rhestr fer ar gyfer gwobr

Mae Arfordir Penfro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cylchgrawn BBC Countryfile 2018 yn y categori Cyrchfan Gwyliau'r Flwyddyn. Meddai'r Barnwr Miranda Krestovnikoff: “Wildlife, wildlife, wildlife...

 Mwy »

Blogwr y Parc
A gyhoeddwyd 19/01/2018

Heneb y Mis: Caer Abergwaun

Ymunwch â'n Harcheolegydd Cymunedol Delun Gibby am daith rithwir o amgylch henebion hudolus y Parc Cenedlaethol. Caer Abergwaun yw'r nesaf i ymddangos.​ Cafodd Caer Abergwaun ei hadeiladu rhwng 1781 ac 1785 i amddiffyn yr hen harbwr ac mae'n un o'r ychydig amddiffynfeydd arfordirol cyn yr Ail Ryfel Byd i gael ei rhoi ar waith. ​ Golwg ar Gaer Abergwaun o'r llwybr uchod. Yn fwyaf enwog, llwyddodd i atal lluoedd Ffrainc yn ystod 'Goresgyniad Olaf Prydain' yn 1797 gydag un belen canon, gan eu gorfodi i lanio ymhellach i'r gogledd yn nhrwyn Carreg Wastad ger Pen-caer. Heddiw mae pedwar canon i'w gweld, ond roedd wyth yno'n wreiddiol. Saif y gaer ar ben bryn i'r gogledd o Dref Isaf Abergwaun tuag at Drefdraeth...

 Mwy »

Heneb y Mis
A gyhoeddwyd 10/01/2018

Cerddwch yr arfordir garw o amgylch Penrhyn Angle

Cerddwch yr arfordir garw o amgylch Penrhyn Angle a darganfyddwch y safleoedd o ddiddordeb hanesyddol. Mae Penrhyn Angle yn ddarn unigryw o dirwedd ar hyd Arfordir Sir Benfro, gan ei fod yn eistedd ar fynedfa Dyfrffordd yr Daugleddau, weithiau gellir gael ei daro gan wyntoedd cryfion de orllewinol neu ar ddiwrnod heulog heddychlon, mae'n cynnig profiad cerdded arbenning iawn. Mae yna nifer o lwybrau cerdded o wahanol hydiau ac anawsterau ar gael yn yr ardal yma, a all ddechrau a gorffen yn y maes parcio ym Mhae Gorllewin Angle. Bae Gorllewin Angle. Mae llwybr cylch 3.7 milltir i'r gogledd, a gellir hefyd ei fyrhau i lwybr 1.5 milltir trwy'r llwybr troed cyhoeddus sy'n arwain yn fewndirol tua’r De yng Nghaer Bae'r Capel...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 22/12/2017

 1 to 10 of 63 Next Last