I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Cerdded yn y Parc Cenedlaethol yn ystod y gaeaf

Mewn newid i'r blog Taith y Mis arferol, y mis hwn, mae ein Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Meurig Nicholas, yn cynnig rhywfaint o gyngor ar gerdded Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro a rhwydwaith hawliau tramwy mewndirol ar yr adeg hon o'r flwyddyn...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 31/01/2018

Merlod yn pori llethrau ochr Llwybr yr Arfordir

O ddydd Gwener 26 Ionawr, os ydych chi'n cerdded y rhan o Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Penfro rhwng Trefdraeth a Cheibwr, fe allech chi ddigwydd gweld grŵp o wyth merlen mynydd Cymreig sy'n pori'r llethr arfordirol ger y Llwybr. Mae llawer o gynefinoedd yn gofyn am borfa er mwyn bod mewn cyflwr da ar gyfer bywyd gwyllt, megis y frân goesgoch a blodau gwyllt prin...

 Mwy »

Swyddog y Llwybr Cenedlaethol
A gyhoeddwyd 29/01/2018

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Mae pobl yn dathlu Dydd Santes Dwynwen er cof am nawddsant cariadon Cymru ar 25 Ionawr bob blwyddyn. Roedd Santes Dwynwen yn dywysoges a ddisgynnodd mewn cariad gyda’r dyn anghywir, ac a ddefnyddiodd y tri dymuniad oedd ganddi i wneud yn siŵr y byddai gwrthrych ei serch yn cael ei ryddhau, na fyddai byth yn priodi, ac y byddai gobeithion a breuddwydion yr holl gariadon yn cael eu bodloni...

 Mwy »

Blogwr y Parc
A gyhoeddwyd 25/01/2018

Arfordir Penfro ar y rhestr fer ar gyfer gwobr

Mae Arfordir Penfro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Cylchgrawn BBC Countryfile 2018 yn y categori Cyrchfan Gwyliau'r Flwyddyn. Meddai'r Barnwr Miranda Krestovnikoff: “Wildlife, wildlife, wildlife...

 Mwy »

Blogwr y Parc
A gyhoeddwyd 19/01/2018

Heneb y Mis: Caer Abergwaun

Ymunwch â'n Harcheolegydd Cymunedol Delun Gibby am daith rithwir o amgylch henebion hudolus y Parc Cenedlaethol. Caer Abergwaun yw'r nesaf i ymddangos.​ Cafodd Caer Abergwaun ei hadeiladu rhwng 1781 ac 1785 i amddiffyn yr hen harbwr ac mae'n un o'r ychydig amddiffynfeydd arfordirol cyn yr Ail Ryfel Byd i gael ei rhoi ar waith. ​ Golwg ar Gaer Abergwaun o'r llwybr uchod. Yn fwyaf enwog, llwyddodd i atal lluoedd Ffrainc yn ystod 'Goresgyniad Olaf Prydain' yn 1797 gydag un belen canon, gan eu gorfodi i lanio ymhellach i'r gogledd yn nhrwyn Carreg Wastad ger Pen-caer. Heddiw mae pedwar canon i'w gweld, ond roedd wyth yno'n wreiddiol. Saif y gaer ar ben bryn i'r gogledd o Dref Isaf Abergwaun tuag at Drefdraeth...

 Mwy »

Heneb y Mis
A gyhoeddwyd 10/01/2018

Cerddwch yr arfordir garw o amgylch Penrhyn Angle

Cerddwch yr arfordir garw o amgylch Penrhyn Angle a darganfyddwch y safleoedd o ddiddordeb hanesyddol. Mae Penrhyn Angle yn ddarn unigryw o dirwedd ar hyd Arfordir Sir Benfro, gan ei fod yn eistedd ar fynedfa Dyfrffordd yr Daugleddau, weithiau gellir gael ei daro gan wyntoedd cryfion de orllewinol neu ar ddiwrnod heulog heddychlon, mae'n cynnig profiad cerdded arbenning iawn. Mae yna nifer o lwybrau cerdded o wahanol hydiau ac anawsterau ar gael yn yr ardal yma, a all ddechrau a gorffen yn y maes parcio ym Mhae Gorllewin Angle. Bae Gorllewin Angle. Mae llwybr cylch 3.7 milltir i'r gogledd, a gellir hefyd ei fyrhau i lwybr 1.5 milltir trwy'r llwybr troed cyhoeddus sy'n arwain yn fewndirol tua’r De yng Nghaer Bae'r Capel...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 22/12/2017

Rhowch cynnig ar Her 5UCHAF y Parc Cenedlaethol!

Ewch allan yn yr awyr agored y gaeaf hwn a rhannwch eich hoff lefydd a phrofiadau gan ddefnyddio #5UchafPenfro 1...

 Mwy »

Blogwr y Parc
A gyhoeddwyd 08/12/2017

Heneb y Mis: Cylch cerrig Gors Fawr

Ymunwch â'n Harcheolegydd Cymunedol Delun Gibby am daith o amgylch henebion hudolus y Parc Cenedlaethol...

 Mwy »

Heneb y Mis
A gyhoeddwyd 14/11/2017

Darganfod yr arfordir a chefn gwlad ger Bae Ceibwr

Mae Bae Ceibwr ger Trewyddel, yn cynnig dewis o ddwy daith cerdded gylchol sy'n cychwyn ac yn gorffen o'r man parcio yn nyffryn Ceibwr. Mae daith 3.8 milltir Ceibwr/Trewyddel yn mynd â chi o'r maes parcio, tua'r de orllewin ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro i gyrraedd yr enwog Pwll y Wrach. ​Wedyn mae'n mynd yn fewndirol trwy lwybrau coetir ac ar hyd ffyrdd gwledig, yn ôl tuag at bentref Trewyddel ac yna'n dychwelyd i Geibwr trwy goetir Cwm Trewyddel. ​Pwll y Wrach enwog ger Ceibwr. Mae daith 4.3 milltir Ceibwr/Pwllgranant yn mynd tua’r gogledd o'r maes parcio ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro gan gymryd mewn golygfeydd syfrdanol o arfordir garw Gogledd Sir Benfro cyn cyrraedd Pwllgranant...

 Mwy »

Taith y Mis
A gyhoeddwyd 09/11/2017

Coed chwedlonol y Parc Cenedlaethol

Cwestiwn: Beth sydd gan bry sidan, ysbrydion aflan a chychod Napoleonig yn gyffredin? Ateb: Maen nhw i gyd yn ymddangos mewn straeon rhyfeddol am goed hanesyddol yn y Parc Cenedlaethol. O'r glasbren mwyaf di-nod i'r cawr o goeden drwchus drawiadol, mae gan bob coeden ei hanes i'w adrodd. Does ond angen edrych ar rai o rywogaethau Arfordir Penfro i weld pa ffordd mae’r gwynt yn chwythu, oherwydd bod canghennau a boncyffion y coed wedi ildio iddo a phlygu  er mwyn goroesi...

 Mwy »

Blog Bioamrywiaeth
A gyhoeddwyd 01/11/2017

 1 to 10 of 59 Next Last