I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth » Rhwydwaith Pori Sir Benfro

Rhwydwaith Pori Sir Benfro

Yn aml, mae'n hanfodol ein bod ni’n pori ein cynefinoedd lled-naturiol i’w cadw nhw mewn cyflwr da. Ar lawer o safleoedd yr ydyn ni’n eu rheoli, nid oedd yr anifeiliaid priodol ar gael bob tro i wneud y gwaith. Roedd hon yn broblem gyffredin, ac felly fe ymatebodd y Parc Cenedlaethol drwy sbarduno Rhwydwaith Pori Sir Benfro, a’i gydlynu. Nawr, mae’n un o’r prosiectau o’i fath sydd wedi bod yn rhedeg hiraf yng Nghymru.

Y nod yw hwyluso pori er mwyn gwarchod natur, trwy sefydlu system ble mae safleoedd neu stoc sydd ar gael a safleoedd neu’r stoc sydd eu hangen, yn gallu cael eu cyfateb ble’n bosib. Felly, gellir cydlynu ymdrechion mudiadau cadwraeth a’r gymuned ffermio, a’u hintegreiddio, fel bod modd rhannu stoc, safleoedd, offer ac arbenigedd ers lles pawb.

Mae llawer o gynefinoedd angen pori er mwyn iddyn nhw fod mewn cyflwr da ar gyfer eu bywyd gwyllt. Ond, mae’r dirywiad mewn pori traddodiadol wedi arwain at ordyfiant eithin, rhedyn a mieri mewn llawer o gynefinoedd, ac efallai y byddwch wedi gorfod ymladd eich ffordd trwyddo ar Lwybr yr Arfordir. 

             Mae merlod yn arbennig o dda ar gyfer pori arfordirol, ac rydyn ni’n credu eu bod yn ei fwynhau! Ein prif ffynhonnell ar gyfer merlod yng Ngogledd Sir Benfro yw’r ffermwr lleol a’r bridiwr Merlod Mynydd Cymreig, Huw Davies. Mae merlod Huw yn pori yng ngwarchodfa’r Ymddiriedolaeth Natur ym Mhen Cemaes, ger Aberteifi.

Rydyn ni’n gweithio’n agos iawn gyda phartneriaid a pherchnogion tir i sicrhau na fydd problemau potensial yn codi gyda da byw ar yr arfordir a cherddwyr.