I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Castell a Melin Heli Caeriw » Ymweld » Grwpiau Ysgol

Grwpiau Ysgol

Mae Caeriw’n croesawu grwpiau ysgol drwy gydol y flwyddyn gan roi cyfle i blant flasu, arogli a chael cipolwg ar fywyd mewn Castell Tuduraidd.

Grwp ysgol yng Nghastell Caeriw


 • Y Twrnamaint Mawr: Addas i Gyfnod Allweddol 1 (pump i saith oed).
  Anogir disgyblion i ddefnyddio’u dychymyg drwy feim ac adrodd stori.
   
 • Hanesion y Tuduriaid: Addas i Gyfnod Allweddol 2 (saith i unarddeg oed).
  Bydd gweision a morynion y Castell yn gosod y plant ar waith i roi cynnig ar weithgareddau traddodiadol fel gwehyddu, coginio, gwaith saer maen, crochenwaith a hyd yn oed perfformio drama Duduraidd!
   
 • Teithiau Tywys: Gallwn gynnig teithiau i bob oed a gallu.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad ffoniwch 01646 651782 neu ebostiwch ymholiadau@castellcaeriw.com.