I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Apelau Cynllunio » Penderfyniadau ar apelau

Penderfyniadau ar apelau

Mae apelau fel arfer yn cael eu hystyried gan Arolygydd sydd wedi'i benodi gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru - ond un o'r Gweinidogion fydd yn penderfynu ar yr apêl mewn rhai achosion.

Gall y penderfyniad ar unrhyw apêl gael ei herio. Serch hynny, dim ond ar sail gyfreithiol y gall yr her gael ei gwneud.  Er mwyn i'r apêl lwyddo, mae'n rhaid dangos:

bod yr Arolygydd, neu'r Cynulliad, wedi gweithredu y tu hwnt i'w pwerau, neu fod y gweithdrefnau priodol heb gael eu dilyn a bod y penderfyniad wedi gwneud niwed i'ch buddiannau.

I gyflwyno apêl, mae'n rhaid ichi wneud cais i'r Uchel Lys o fewn chwe wythnos ar ôl dyddiad y penderfyniad ar yr apêl.