I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Castell a Melin Heli Caeriw » Ymweld » Siopa a Bwyta

Siopa a Bwyta yng Nghastell Caeriw

Siop y Castell
Mae Siop y Castell yn olau a modern ac yn cynnwys detholiad o nwyddau wedi’u hysbrydoli gan hanes Canoloesol a Thuduraidd y Castell yn ogystal â’i leoliad hardd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Fe gewch y dewis gorau o fwyd lleol yma hefyd, ynghyd â rhoddion a chrefftau wedi’u cynhyrchu yn Sir Benfro a gweddill Cymru.

Siop Castell Caeriw
Siop Castell Caeriw.

Siop y Felin
Gellir gweld olwyn ogleddol y Felin o Siop y Felin; mae’n lle gwych hefyd i wylio adar ar y fflatiau llaid pan fo’r llanw ar drai, a hyd yn oed ambell ddyfrgi!

Mae Siop y Felin yn gwerthu nwyddau sydd wedi’u hysbrydoli gan y Parc Cenedlaethol, ei dirwedd a’i fywyd gwyllt, yn ogystal â blawd a felinwyd yn lleol, mêl o lannau aber Daugleddau a rhoddion hyfryd i’r tŷ. Yn ein cornel lliwgar braf i blant mae teganau a gemau difyr i bob oed a fydd yn annog plant i ddysgu mwy am fyd natur.

Gallwch brynu’r holl geriach angenrheidiol hefyd i roi cynnig ar ddal crancod ar y sarn!

Beth am ddod â phicnic?
Mae gennym ddau safle picnic; mae’r cyntaf ar lan ogleddol Llyn y Felin gyda golygfeydd godidog o’r Castell, ac mae’r ail ar lawnt y Castell yn edrych dros Lyn y Felin.

Un o safleoedd picnic Castell Caeriw.
Un o safleoedd picnic Castell Caeriw.

Arlwyo ar y safle
Mae Siop y Castell yn gwerthu dewis o ddiodydd poeth ac oer i’w cymryd allan, ynghyd â bwydydd fel picau ar y maen neu deisen gri, creision, bisgedi a hufen iâ lleol.

Mae Siop y Felin yn gwerthu diodydd oer, a bwydydd fel picau ar y maen neu deisen gri, creision, bisgedi a hufen iâ lleol.

Mae Siop y Felin yn gwerthu amrywiaeth o luniaeth.
Mae Siop y Felin yn gwerthu amrywiaeth o luniaeth.