I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Wildlife - Castell Henllys Iron Age Village

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio’n galed er mwyn cynnal y cynefinoedd bywyd gwyllt ar safle Castell Henllys.

Mae’r cynefinoedd hyn - coetir, dolydd, prysg a nentydd - yn bwysig er mwyn i’r creaduriaid hyn allu goroesi. Mae'r bioamrywiaeth yr ardal yn wych i chi, ein hymwelwyr, sy’n cael mwynhau lwybrau bywyd gwyllt yn ogystal â llwybrau hanesyddol.

Bywyd Gwyllt yng Nghastell Henllys

Mae bywyd gwyllt Castell Henllys yn amrywiol iawn. Mae’r coetir hynafol, y nentydd a’r dolydd ar lan afon yn darparu cynefinoedd i greaduriaid o bob math.

Mae’r creaduriaid sydd wedi cartrefu yng Nghastell Henllys yn cynnwys:


  • Pathewod sy’n byw yn y coetiroedd cyll sy’n cael eu bondocio.
  • Ystlumod lleiaf sy’n byw yn nho’r siop
  • Dyfrgwn sydd wedi cartrefu yn nentydd Duad a Hafren
  • Trochwyr sy’n byw ar greaduriaid sy’n byw yn y nant.

 

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni