I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cyflwyno Cais Cynllunio

Cyflwyno Cais Cynllunio

Y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud, os nad ydych yn siŵr, yw darganfod p’un ai fod angen i chi gael caniatâd cynllunio ai peidio. Os yw’r gwaith ar eich cartref, fe fyddwch yn gallu gwneud rhai mân-atgyweiriadau heb i chi orfod cael caniatâd cynllunio. Gelwir hyn yn “hawliau datblygu a ganiateir".

Mae’n ofynnol dan Bolisi 53 y Cynllun Datblygu Lleol fod Datganiad ynghylch Trafnidiaeth yn cael ei gynnwys gyda phob cais.

Datganiad ynghylch Trafnidiaeth
Ffioedd Ceisiadau Cynllunio 2009

Ffurflen Cyn Cyflwyno Cais 

Fe allwch ofyn i’ch Adran Cynllunio am gyngor ar yr angen am ganiatâd cynllunio. Dewiswch y ddolen isod i fynd at ffurflen i wneud hyn.
Darperir Canllawiau Cenedlaethol ar gyfer awdurdodau lleol, ar sgôp y deunyddiau y dylid eu darparu gyda cheisiadau cynllunio arferol.

Ni fydd cais yn cael ei gofrestru i’w ystyried os nad yw’r holl ddeunydd angenrheidiol ar gyfer y cais penodol wedi cael eu cynnwys, ac fe fydd yn cael ei anfon yn ôl atoch. Felly, mewn ceisiadau gan berchentywyr, fe fydd angen yr holl ddarluniau, manylion ayb gan gynnwys manylion y deunyddiau y bwriedir eu defnyddio, ac unrhyw dirlunio a gynigir fel rhan o’r mesurau lliniaru ar gyfer y cais.

Mewn ceisiadau sydd ar raddfa mwy o faint, fe fydd angen data arolwg llawn, darluniau i raddfa lawn, cytundebau cyfreithiol drafft posib ayb. I sicrhau eich bod yn cynnwys popeth sydd ei angen, darllenwch y CCA (dolen isod) a defnyddiwch y gwasanaeth cyn cyflwyno cais a gynigir gan yr Awdurdod.