I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Dysgu Am » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt Tymhorol » Adar y Môr » Palod

Palod ar Ynys Sgomer

Holwch y rhan fwyaf o bobl sy’n ymweld ag Ynys Sgomer beth maen nhw am ei weld, a’r ateb, heb os, fydd y pâl. Mae’r adar hudolus hyn â’u pig o liwiau llachar, yn rhan o’r gytref fwyaf o balod yn Ne Prydain. Bob blwyddyn, mae tua 6,000 ohonynt yn dychwelyd i dreulio’r gwanwyn a’r haf ar Sgomer. 

Mae’r pâl yn cyrraedd Sgomer yn hwyr ym mis Mawrth, ond nid ydyw’n setlo ar yr ynys ar unwaith. I ddechrau, mae’n ymgynnull mewn rafftiau yn y mor, fel petai’n magu hyder i lanio ar yr ynys. Ond cyn hir, mae’n dychwelyd at gopa’r clogwyni i fyw unwaith eto yn y tyrchfeydd ble mae’n dodwy un wy a fydd yn deor ym mis Mehefin. Ar ôl hynny, gellir gweld y pâl yn hedfan i mewn i’r ynys, gyda llawn pig o lymrïaid. Yn hwyr ym mis Gorffennaf, mae’r adar yn gadael yr ynys ac yn dychwelyd i fyw yn y môr. Dyma pryd mae pig lliwgar y pâl, sy’n nodweddiadol o’r pâl, yn pylu, cyn cael bywyd newydd unwaith eto’r gwanwyn nesaf. 

Mae llawer o bobl yn synnu wrth weld y pâl am y tro cyntaf, am ei fod mor fach, dim ond 30cm o’r pig i’r gynffon. Maen nhw hefyd yn synnu cystal y mae’r adar yn ymlacio o amgylch ymwelwyr sy’n ymweld â’r ynys, gan groesi’r llwybrau i gyrraedd eu tyrchfeydd, a chamu trwy lond lle o draed a choesau. Yr adeg orau i weld y pâl ar Ynys Sgomer yw’r cyfnod rhwng mis Mai a dechrau mis Gorffennaf.