I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Dysgu Am » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt Tymhorol » Ymwelwyr o’r Cefnfor » Slefrenni Môr

Slefrenni Môr

Daw slefrenni môr ar gerhyntau’r cefnfor sy’n taflu hinsawdd forol fwyn dros Sir Benfro, ac maen nhw’n ymweld â’r arfordir yn rheolaidd dros yr haf. Gellir gweld pum prif fath; y slefren gasgen, slefren mwng y llew, slefren y lleuad, y slefren gwmpawd a’r slefren las. 

Mae slefren y lleuad yn rhywogaeth a welir yn gyffredin. Dyma’r slefrenni môr a welir gan amlaf wedi eu golchi arno i’r traethau yn gynnar yn yr haf. Maen nhw fel disgiau crwn tua maint soser gyda phedair cylch ysgafn yn y canol. Maen nhw’n gallu pigo ryw ychydig. 

Mae’r slefren gasgen yn fwy o faint, ond yn hollol ddiniwed, ac mae’n un o’r rhywogaethau mwyaf sydd i’w gweld yn y Deyrnas Unedig. Mae’r slefren hon hefyd i’w gweld yn farw ar draethau, ac i’w gweld gan amlaf yn Ne Sir Benfro oddi ar yr arfordir yn Ystagbwll. 

I ddilyn y slefrenni môr, daw’r creaduriaid sy’n bwydo arnynt. Ystyrir crwban y môr yn greadur dyfroedd trofannol, ond mae’n mwynhau slefren fôr neu ddwy ac yn ymweld ag arfordir Penfro’n rheolaidd. Y math mwyaf cyffredin o grwban y môr a welir yn y dyfroedd hyn yw’r môr-grwban lledraidd, ymlusgiad sy’n gallu tyfu i 6 throedfedd o hyd. Mae môr-grwbanod eraill sy’n ymweld yn cynnwys y môr-grwban pendew a’r môr-grwban gwalchbig.