I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Canolfan y Cyfryngau » Caniatâd i Ffilmio

Ffilmio yn y Parc Cenedlaethol

Os ydych am ffilmio yn y Parc Cenedlaethol, darllenwch ein Canllaw Ymholiadau Ffilmio cyn cysylltu â ni, oherwydd y gallai ateb nifer o'ch cwestiynau.

Fe allwch chi ffilmio ar dir cyhoeddus, sy’n cynnwys priffyrdd cyhoeddus. Ond, os ydych chi am ffilmio ar dir preifat, mae angen i chi ofyn am ganiatâd perchennog y tir.

Cliciwch i weld map rhyngweithiol

Mae'r Map Rhyngweithiol yn dangos tir sy’n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Sylwch fod y map hwn yn ddangosol yn unig; cysylltwch â ni i drafod eich cais ffilmio.

I weld tir sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ewch i www.ntlandmap.org.uk.

Mae mapiau Arolwg Ordnans yn dangos tir sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda symbolau yng nghanol ardaloedd sydd wedi eu nodi gan ffin borffor.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych ynglŷn â ffilmio neu ffotograffiaeth ar dir sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ewch i www.nationaltrust.org.uk/film-hire.

Os ydych yn chwilio am syniadau lleoliad ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, edrychwch ar ein horiel 60 Golygfeydd Eiconig. Nodwch nid Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw'r tirfeddiannwr yn y rhan fwyaf o'r lleoliadau hyn.

Os hoffech chi ffilmio ar dir Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ebostiwch y Tîm Cyfathrebu neu ffoniwch ni ar 01646 624823.