I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Coed, Perthi a Chynllunio

Coed, Perthi a Chynllunio

Coed, perthi a chynllunio:

Mae coed yn elfen annatod o dirwedd y Parc Cenedlaethol ac maen nhw angen sylw penodol wrth ystyried cais cynllunio, yn ogystal â rheolaeth gyffredinol coed a pherthi.  Fe fydd cais am ddatblygiad ble mae’r cynllun yn integreiddio’r coed a’r perthi sydd eisoes yn bodoli, yn cael ei ystyried yn fwy ffafriol nag un sydd ddim yn ystyried unrhyw goed a pherthi sydd eisoes yn bodoli o gwbl.

Os oes coed aeddfed ar eich tir, ac rydych am gyflwyno cais cynllunio i’r Parc Cenedlaethol neu eisiau ymgymryd â gweithgareddau rheoli, dyma restr o ddogfennau pwysig sydd â gwybodaeth a chanllawiau a allai’ch helpu i ystyried coed a pherthi ar eich tir:

Coed

Cais Gorchymyn Cadw Coed am waith yn ymwneud â choedRhybudd Ardaloedd Cadwraeth am waith yn ymwneud â choedCoed a datblygiadTirlunio a datblygiadCoed, perthi, prysglwyni, blodau gwyllt a gweiriau brodorolContractwyr CoedGwybodaeth ar berllannauWardeiniaid Coed Sir BenfroPerthi

Rhybudd gwaredu perthAdeiladu cloddiau yn Sir BenfroPlannu perthi ffinCliciwch yma i fynd yn ôl at dudalen Materion y Dirwedd.