I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Volunteers have helped reconstruct an authentic Iron Age roundhouse at Castell Henllys.
Gwirfoddolwyr yn rhoi help llaw i ailadeiladu tŷ crwn Castell Henllys

Mae tîm o wirfoddolwyr diwyd wedi helpu i gwblhau dau gam hollbwysig fel rhan o brosiect i ailadeiladu tŷ crwn ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Gyhoeddi 12/03/2018

Oriel y Parc’s annual Dragon Parade in St Davids will now take place on St Patrick’s Day – Saturday 17 March.
Gorymdaith y Ddraig wedi’i gohirio tan Ddiwrnod Sant Padrig

Nid oedd dreigiau hyd yn oed yn ddiogel rhag yr ymyrraeth a achoswyd gan yr eira trwm a’r tymereddau rhewllyd yn ddiweddar, gyda’r Bwystfil o’r Dwyrain a arweiniodd at ohirio Gorymdaith flynyddol y Ddraig yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc.

Gyhoeddi 09/03/2018

Le Passeur (The Ferryman) 1881, William Stott of Oldham (1857–1900). Photo © Tate. Purchased with funds provided by the Heritage Lottery Fund, Art Fund (with a contribution from The Wolfson Foundation) and The Hintze Family Charitable Foundation 2016.
Campwaith William Stott yn dod i Oriel y Parc, Tyddewi

Darlun sy’n cael ei ystyried yn uchafbwynt gyrfa William Stott o Oldham (1857-1900) yw canolbwynt arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi o 24 Chwefror i 2 Medi 2018.

Gyhoeddi 22/02/2018

Would you like to learn new skills, improve your health and wellbeing and help improve local communities in and around the Pembrokeshire Coast National Park? Become a volunteer with the new Pathways project.
Dysgu sgiliau newydd gyda phrosiect Llwybrau Awdurdod y Parc

Mae prosiect sy’n helpu pobl i dreulio amser yn yr awyr agored drwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bwriadu recriwtio mwy o wirfoddolwyr.

Gyhoeddi 19/02/2018

Discover Iron Age Life at Castell Henllys from 10-18 February.
Darganfod eich Chwedl y mis Chwefror hwn ar Arfordir Penfro

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod o hwyl yn ystod hanner tymor mis Chwefror, mae gan atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ddigon i’ch ysbrydoli chi i archwilio’r dirwedd hon sydd o safon fyd-eang wrth i Flwyddyn y Môr ddechrau o ddifrif.

Gyhoeddi 09/02/2018

Pictured left to right are Geoff Severn; Sarah Hirst; Park Authority Chair, Gwyneth Hayward; Dyfan Evans; Yvonne Jones and Park Authority Chief Executive, Tegryn Jones.​
Canrif o wasanaeth i bedwar aelod o staff Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Yn ddiweddar, cafodd pedwar aelod o staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro blaciau arbennig bob un i ddathlu chwarter canrif o wasanaeth i’r sefydliad.

Gyhoeddi 02/02/2018

More than 30 trees that are protected by a Tree Preservation Order (TPO) have been illegally felled in Freshwater East. Please note: The tree stumps have been painted red to make them more visible from above © Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Apêl ar ôl i fwy na 30 o goed a warchodir gael eu cwympo yn Freshwater East

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddwsinau o goed gwarchodedig yn Freshwater East gael eu cwympo a'u gadael yn anghyfreithlon.

Gyhoeddi 26/01/2018

Minister for Environment, Hannah Blythyn AM met staff and volunteers from the National Park Authority’s Pathways project, which is funded by the Welsh Government.
Gweinidog yr Amgylchedd yn darganfod Glannau Epic Arfordir Penfro

Yn ddiweddar, cyfarfu Gweinidog yr Amgylchedd â'r gwirfoddolwyr ymroddgar sy'n helpu i gadw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle arbennig, a hynny wrth iddi ymweld â’r ardal am y tro cyntaf ers iddi gael ei phenodi.

Gyhoeddi 26/01/2018

Ailagor llwybr troed cyhoeddus ar ôl mwy na 60 o flynyddoedd

Mae llwybr troed cyhoeddus sydd wedi bod ar gau ers 1957 bellach wedi cael ei adfer, diolch i waith a wnaed gan South Hook LNG fel rhan o gytundeb gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 10/01/2018

ore than 1,000 photos have been sent in as part of the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Changing Coasts crowdsourcing photography project.
Dros 1,000 o luniau wedi dod i law fel rhan o brosiect Arfordir ar Daith

Mae dros 1,000 o luniau wedi cael eu hanfon atom fel rhan o brosiect ffotograffiaeth cyfrannu torfol sy’n cofnodi newidiadau arfordirol yn Sir Benfro, gan ymwelwyr o lefydd mor bell â’r Swistir, Awstralia a Gogledd America.

Gyhoeddi 22/12/2017

« First ‹ Previous 1 to 10 of 71 Next Last »

 Subscribe in a reader