I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Castell Henllys Roman Day
Hwyl hanner tymor yn y Parc Cenedlaethol

Paratowch ar gyfer profiad adfywiol i’r teulu cyfan ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro dros hanner tymor y Sulgwyn, sy’n dechrau ddydd Sadwrn 26 Mai.

Gyhoeddi 21/05/2018

Tea and scones
Cael blas ar arlwyo yn ystafell de newydd Castell Caeriw

Bydd ystafell de newydd yn lleoliad hyfryd Castell Caeriw yn agor ym mis Gorffennaf ac mae gweithwyr posibl yn cael cynnig cyfle i gael cip sydyn cyn gwneud cais.

Gyhoeddi 16/05/2018

The National Park Authority is reminding people that that sleeping overnight is not permitted in its car parks following complaints regarding its West Angle Bay car park.
Cwynion ynghylch aros dros nos ym maes parcio Bae Gorllewin Angle

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn awyddus i atgoffa pobl nad yw’n caniatáu i bobl gysgu dros nos yn ei feysydd parcio, yn dilyn nifer o gwynion yn ymwneud â’i faes marcio ym Mae Gorllewin Angle.

Gyhoeddi 11/05/2018

Let’s Walk Pembrokeshire’s free Walking Festival on Saturday 12 May will include a beach walk from Broad Haven to Little Haven.
Cyfle i ddathlu drwy gerdded yng Ngŵyl Gerdded Dewch i Gerdded Sir Benfro

Mae Dewch i Gerdded Sir Benfro yn annog pawb i nodi’r Mis Cenedlaethol Cerdded drwy fynychu Gŵyl Gerdded arbennig yn Aberllydan (Broad Haven) ddydd Sadwrn 12 Mai.

Gyhoeddi 11/05/2018

Carew Castle and Tidal Mill is marking National Mills Weekend with two free activities on 12 and 13 May.
Dewch i ddathlu Penwythnos Cenedlaethol Melinau yng Nghastell a Melin Heli Caeriw

Mae Castell a Melin Heli Caeriw yn cynnal dau ddigwyddiad am ddim ar ddydd Sadwrn 12 a dydd Sul 13 Mai i nodi Penwythnos Cenedlaethol Melinau.

Gyhoeddi 09/05/2018

More than 30 trees that are protected by a Tree Preservation Order (TPO) were illegally felled in Freshwater East © Pembrokeshire Coast National Park Authority.​
Gwobr o £1,000 am wybodaeth ynghylch torri coed yn anghyfreithlon

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig gwobr ariannol yn gyfnewid am help i geisio dal y rheini sy’n gyfrifol am dorri mwy na 30 o goed gwarchodedig yn Freshwater East.

Gyhoeddi 02/05/2018

Admire the finest classic and vintage cars at Carew Castle from 10am-4pm on Bank Holiday Monday 7 May.
Dewch i fwynhau ceir clasurol yng Nghastell Caeriw ddydd Llun Gŵyl y Banc

Bydd Castell â hanes sy’n deillio nôl 2,000 o flynyddoedd yn cynnal rhai o'r cerbydau clasurol a’r hen geir gorau ar ddydd Llun 7 Mai. Bydd Castell Caeriw, a gaiff ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn croesawu’r ceir trawiadol am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Gyhoeddi 30/04/2018

The Celtic Coaster shuttle bus stops at St Justinian every half an hour between 26 May and 2 September.​
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn croesawu bysus tripiau cwch newydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi croesawu camau gan weithredwyr tripiau cwch a’r RSPB i ddarparu atebion teithio cynaliadwy i ymwelwyr sy’n mynd o Dyddewi i Borthstinian ac ymlaen wedyn i Ynys Dewi.

Gyhoeddi 27/04/2018

Otter holt at Tyriet Farm - Naturally Connected Project
Prosiect y Parc Cenedlaethol yn cysylltu twristiaeth â natur

Mae saith o fusnesau yn Sir Benfro sy’n ymddiddori mewn bywyd gwyllt wedi gwella profiadau ymwelwyr a bioamrywiaeth ar eu heiddo drwy gynnal prosiectau cadwraeth fel rhan o brosiect peilot Cysylltiadau Naturiol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 20/04/2018

Help conserve and enhance the Pembrokeshire Coast’s award-winning footpaths and landscape with the new Sponsor a Gate scheme.
Helpwch i gefnogi’r Parc Cenedlaethol gyda'r cynllun Noddi Iet newydd

Os ydych chi’n mwynhau cerdded ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a hoffech gefnogi’r gwaith caled a gaiff ei wneud i gynnal y dirwedd hon, sydd heb ei hail, gallwch helpu nawr drwy gyfrannu at y cynllun Noddi Iet newydd.

Gyhoeddi 17/04/2018

« First ‹ Previous 1 to 10 of 71 Next Last »

 Subscribe in a reader