I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Would you like to learn new skills, improve your health and wellbeing and help improve local communities? Become a volunteer for the new Pathways project!​
Chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y prosiect newydd a chyffrous Llwybrau

Os hoffech chi gael mwy o flas ar yr hyn sydd gan awyr agored ardderchog Sir Benfro ei gynnig, ond eich bod yn ansicr o ran ble i fynd neu beth i'w wneud, gall y prosiect newydd Llwybrau helpu i'ch rhoi chi ar y trywydd iawn.

Gyhoeddi 19/09/2017

Carew Castle Manager Daisy Hughes is pictured with Matthew Ronowitz of The Qube Tenby (sponsors of Customer Service Award) and event hosts Connie Fisher and Will Prichard
Castell Caeriw a Pembrokeshire Scallops yn ennill gwobrau busnes lleol

Roedd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddau reswm dros ddathlu yng Ngwobrau Busnes Radio Sir Benfro yn ddiweddar, gan ei fod yn falch o noddi un wobr ac enillodd un o'i atyniadau i ymwelwyr wobr arall.

Gyhoeddi 11/09/2017

Legends Quest County Show 2017 winner
Ella-May, enillydd Her y Chwedlau, yn cael £50 yn wobr

Mae ymwelydd ifanc, anturus â Sioe Amaethyddol Sir Benfro a gynhaliwyd yn ddiweddar wedi ennill Her y Chwedlau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 07/09/2017

Find out more about the magical myths and terrifying tales that make Pembrokeshire a land of legends with a series of videos and audio stories.
Ailddweud mythau a straeon gwerin Sir Benfro ar gyfer Blwyddyn y Chwedlau

Mae rhai o straeon mwyaf brawychus a mythau mwyaf hudolus Sir Benfro wedi dod yn fyw mewn cyfres o fideos a straeon sain dwyieithog newydd fel rhan o brosiect i ddathlu Blwyddyn y Chwedlau.

Gyhoeddi 01/09/2017

Glorious Horizons retro poster
Dathlu gorwelion godidog Sir Benfro gyda phoster retro newydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio poster rheilffyrdd retro newydd i ddathlu golygfeydd arfordirol chwedlonol unig Barc Cenedlaethol arfordirol o ddifrif y Deyrnas Unedig.

Gyhoeddi 25/08/2017

The Pembrokeshire Coast National Park Authority and Dyfed-Powys Police are appealing to members of the public to stop camping in the dunes at Poppit Sands.
Apêl ynglŷn â gwersylla yn y gwyllt, tanau gwersyll a sbwriel yn nhwyni Poppit

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Heddlu Dyfed-Powys yn apelio i aelodau’r cyhoedd beidio â gwersylla yn y twyni yn Nhraeth Poppit, yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau pan gynheuwyd tanau gwersyll ac y gadawyd sbwriel.

Gyhoeddi 17/08/2017

The free Walking with Livestock event on 21 August will give walkers and dog owners common sense advice on walking their pets around livestock.
Dysgwch yr hanfodion am Gerdded gyda da Byw mewn digwyddiad rhad ac am ddim

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymuno â ffermwr lleol i gynnig arweiniad i gerddwyr a pherchnogion cŵn a all ddod ar draws da byw ar lwybrau, gyda digwyddiad rhad ac am ddim am 6pm ar ddydd Llun 21 Awst.

Gyhoeddi 16/08/2017

The Romans are coming to Castell Henllys Iron Age Village on 19 and 20 August with re-enactment, cookery, crafts and more from 11am-5pm.
Mae’r Rhufeiniaid ar y ffordd i Gastell Henllys y mis Awst hwn

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys ger Trefdraeth yn paratoi ar gyfer ymosodiad gan y Rhufeiniaid ar 19 a 20 Awst. Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd y cyfnod yn cael ei ail-greu, a bydd bwyd a rhagor o weithgareddau ar gael.

Gyhoeddi 15/08/2017

County show visitors
Ymgolli mewn chwedlau ym mhabell y Parc Cenedlaethol yn Sioe Sir Benfro

Gyda 2017 wedi’i dynodi’n Flwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddigon i’w ddangos yn y Sioe Sir eleni ar 15-17 Awst, gyda’i dirwedd hanesyddol a safleoedd Castell Caeriw a Melin Heli a Phentref Oes Haearn Castell Henllys.

Gyhoeddi 08/08/2017

Taith treftadaeth filwrol Maes Tanio Maenorbŷr yn cynnig mynediad prin i’r cyhoedd

Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn rhoi cyfle prin i’r cyhoedd ymweld â Maes Tanio Maenorbŷr a chanfod sut y caiff hyfforddiant milwrol ei gynnal ar safle treftadaeth a chadwraeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 08/08/2017

« First Previous 21 to 30 of 77 Next Last »

 Subscribe in a reader