I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Discover Iron Age Life at Castell Henllys from 10-18 February.
Darganfod eich Chwedl y mis Chwefror hwn ar Arfordir Penfro

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod o hwyl yn ystod hanner tymor mis Chwefror, mae gan atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ddigon i’ch ysbrydoli chi i archwilio’r dirwedd hon sydd o safon fyd-eang wrth i Flwyddyn y Môr ddechrau o ddifrif.

Gyhoeddi 09/02/2018

Pictured left to right are Geoff Severn; Sarah Hirst; Park Authority Chair, Gwyneth Hayward; Dyfan Evans; Yvonne Jones and Park Authority Chief Executive, Tegryn Jones.​
Canrif o wasanaeth i bedwar aelod o staff Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Yn ddiweddar, cafodd pedwar aelod o staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro blaciau arbennig bob un i ddathlu chwarter canrif o wasanaeth i’r sefydliad.

Gyhoeddi 02/02/2018

More than 30 trees that are protected by a Tree Preservation Order (TPO) have been illegally felled in Freshwater East. Please note: The tree stumps have been painted red to make them more visible from above © Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Apêl ar ôl i fwy na 30 o goed a warchodir gael eu cwympo yn Freshwater East

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddwsinau o goed gwarchodedig yn Freshwater East gael eu cwympo a'u gadael yn anghyfreithlon.

Gyhoeddi 26/01/2018

Minister for Environment, Hannah Blythyn AM met staff and volunteers from the National Park Authority’s Pathways project, which is funded by the Welsh Government.
Gweinidog yr Amgylchedd yn darganfod Glannau Epic Arfordir Penfro

Yn ddiweddar, cyfarfu Gweinidog yr Amgylchedd â'r gwirfoddolwyr ymroddgar sy'n helpu i gadw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle arbennig, a hynny wrth iddi ymweld â’r ardal am y tro cyntaf ers iddi gael ei phenodi.

Gyhoeddi 26/01/2018

Ailagor llwybr troed cyhoeddus ar ôl mwy na 60 o flynyddoedd

Mae llwybr troed cyhoeddus sydd wedi bod ar gau ers 1957 bellach wedi cael ei adfer, diolch i waith a wnaed gan South Hook LNG fel rhan o gytundeb gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 10/01/2018

ore than 1,000 photos have been sent in as part of the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Changing Coasts crowdsourcing photography project.
Dros 1,000 o luniau wedi dod i law fel rhan o brosiect Arfordir ar Daith

Mae dros 1,000 o luniau wedi cael eu hanfon atom fel rhan o brosiect ffotograffiaeth cyfrannu torfol sy’n cofnodi newidiadau arfordirol yn Sir Benfro, gan ymwelwyr o lefydd mor bell â’r Swistir, Awstralia a Gogledd America.

Gyhoeddi 22/12/2017

The Pembrokeshire Coast National Park Authority Youth Rangers celebrate picking up the Commitment to the Environment Award at the recent Radio Pembrokeshire Young Achiever Awards.
Parcmyn Ifanc y Parc Cenedlaethol yn ennill Gwobr Cyflawniad Ieuenctid

Llwyddodd grŵp unigryw o bobl ifanc, a fu’n gwirfoddoli i helpu gyda gwarchod a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, i ennill y Wobr Ymrwymiad i’r Amgylchedd yng Ngwobrau Cyflawniad Ieuenctid Radio Pembrokeshire yn ddiweddar.

Gyhoeddi 22/12/2017

Volunteers from Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Pathways project helped clear overgrown brambles and shrubs,  cleared by Ann’s Withybush Volunteer Ground Force.
Hwyl yr Ŵyl wrth glirio safleoedd yn ysbytai Hwlffordd

Tynnwyd saith llond trelar o ddail ac ati o safleoedd Canolfan Bro Cerwyn ac Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd yn ddiweddar gyda chymorth gwirfoddolwyr o brosiect Llwybrau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 22/12/2017

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new Skills in Action trainees Simon Jones and Tyler Griffiths are pictured with Authority Director of Delivery and Discovery, James Parkin (far left) and Skills in Action Co-ordinator, Tom Iggleden (far right).
Estyniad chwe mis i gynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith

Bydd dau hyfforddai arall yn elwa o gynllun prentisiaeth ymarferol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd eisoes wedi helpu 13 o bobl i gael swyddi.

Gyhoeddi 21/12/2017

PCNPA Logo
Maes parcio Rhosson – gwrthod apêl

Mae un o arolygwyr cynllunio Llywodraeth Cymru wedi gwrthod apêl ynghylch datblygiad maes parcio heb awdurdod ger Tyddewi.

Gyhoeddi 14/12/2017

« First Previous 21 to 30 of 71 Next Last »

 Subscribe in a reader