I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Mynediad i Bawb » Sgwteri Symudedd

Sgwteri Symudedd

Darperir sgwteri symudedd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn tri o’i safleoedd a chanolfannau yng Nghastell Caeriw ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc,Tyddewi.

Darperir y sgwteri er mwyn galluogi ymwelwyr â phroblemau symudedd i archwilio'r ardal leol o gwmpas ein canolfannau. Mae hurio’r sgwter yn rhad ac am ddim ond rydyn ni yn gofyn am gyfraniadau i’n helpu ni i dalu am eu cynnal a’u cadw.

Gweld Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn defnyddio sgwter symudedd Oriel y Parc.

Gweld Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn defnyddio sgwter symudedd Oriel y Parc.

Am wybodaeth bellach ynglŷn ag argaeledd sgwteri symudedd defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Castell Caeriw 01646 651782 ymholiadau@castellcaeriw.com.

Oriel y Parc, Tyddewi 01437 720392  ymholiadau@orielyparc.co.uk.

Mae sgwter symudedd pob-tirwedd ar gael hefyd ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys er mwyn galluogi ymwelwyr â phroblemau symudedd i gael mynediad i’r Pentref Haearn sydd wedi’i ail adeiladu mewn lleoliad ar ben y bryn.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Chastell Henllys ar 01239 891319 neu ymholiadau@castelllhenllys.com.

Sgwter symudedd pob-tirwedd Pentref Oes Haearn Castell Henllys.

Sgwter symudedd pob-tirwedd Pentref Oes Haearn Castell Henllys.