I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 1. Ymchwilio ac ymgynghori » 1.3 Amseru i’w ystyried

1.3 Amseru i’w ystyried

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Mae amrywiaeth o weithgareddau rheoli tir sy'n digwydd bob tymor y dylid eu hystyried, megis lloia, ŵyna, cynaeafu cnydau, silwair neu gywain gwair. Mae bob amser yn well trafod amseriad digwyddiadau gyda pherchennog y tir.

Hefyd gall fod sensitifrwydd amgylcheddol ar adegau penodol o'r flwyddyn, megis y tymhorau bridio adar a morloi llwyd yn magu eu rhai bach. Mae Cod Morol Sir Benfro www.pembrokeshiremarinecode.org.uk yn hyrwyddo codau ymddygiad sy'n ymwneud â bywyd gwyllt y môr ac yn cynnwys mapiau sy'n dangos ardaloedd sy'n sensitif i fywyd gwyllt y môr.

Morlo bach

Gall tywydd hefyd fod yn her wrth ddewis yr amser gorau a’r lle gorau i gynnal digwyddiad o weithgaredd egnïol yn yr awyr agored.  Gallai ardal/lleoliad a allai fod yn berffaith mewn tywydd sych fod yn her/risg sylweddol i'r cyfranogwyr ac i'r amgylchedd wrth ddelio ag amodau tywydd gwlyb.

Dylid ystyried dewisiadau eraill o ran ardal/llwybrau ac amseru’r digwyddiad os yw’r tywydd yn wlyb, a hynny yn ystod y cam ymchwilio ac ymgynghori.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach