I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 2. Cynllunio a Gweithredu » 2.6 Briffio’r cyfranogwyr

2.6 Briffio’r cyfranogwyr

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Paratoi ar gyfer arfordira

Nawr bod gennych Gynllun Digwyddiad a drefnwyd yn dda, mae'n bwysig bod y cyfranogwyr yn gyfarwydd â’r wybodaeth sy'n berthnasol iddynt hwy mewn da bryd.

Mae'n arfer da i gyflwyno’r wybodaeth i gyfranogwyr sy’n berthnasol iddynt hwy gan gynnwys codau ymddygiad a materion sensitif yn lleol cyn y digwyddiad ac ar ddiwrnod y digwyddiad.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach