I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Camau Paratoi

Camau'r Cynllun Datblygu Lleol (Disodli)

Dyma’r camau wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol i ddisodli’r hen un.  

Fe fydd unrhyw newid arfaethedig mewn polisi yn destun ymgynghoriad cyhoeddus mewn cydymffurfiaeth â pholisi, canllawiau a rheoleiddio cenedlaethol.  Yn y pendraw, fe all yr Arolygydd a benodir ychwanegu polisïau at y Cynllun, eu diwygio neu eu dileu.  Fe fydd yr Awdurdod yn dilyn y cyngor a ddarperir ym Mholisi Cynllunio Cymru wrth ystyried statws y Cynllun sy’n dod i’r amlwg i ddisodli’r hen gynllun.

Cam y Cynllun

Amseru

Adroddiad yr Adolygiad

Ymgynghoriad i ben: 18/05/16

Cytundeb Cyflenwi

Ymgynghoriad i ben: 18/05/16

Safleoedd Ymgeisiol

Ymgynghoriad i ben: 25/11/16

Strategaeth Ddewisol

Ymgynghoriad i ben: 21/07/17

Adroddiad Ymgynghori Dyddiad cau  1/6/18

Cynllun Wedi’i Adneuo

Dyddiad cau  1/6/18

Cyflwyno

 

Archwilio

 

Mabwysiadu