I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Dysgu Am

Dysgu am Arfordir Penfro

Mae'r adran hon ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'r hyn sy'n ei wneud yn arbennig.

Os ydych chi'n gweithio mewn addysg, gallwch hefyd ddarganfod mwy am sut mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn darparu amrywiaeth o ymweliadau diddorol i ysgolion.

Rockpooling
Drochi mewn pyllau glan môr ar Arfordir Penfro.

Mae’r tudallenau hyn yn archwilio rhai o’r cynefinoedd hynod o ddiddorol sydd i’w gweld yma yn y m Parc Cenedlaethol, ac mae’n edrych ar y bywyd gwyllt sy’n byw yno. Yma, rydyn ni’n archwilio Sir Benfro fel tirwedd ddynol, ac yn gofyn pam mae pobl yn ymweld â’r ardal, a beth yw’r manteision a’r problemau sy’n codi yn sgil twristiaeth.

Mae’r tudalennau addysg hyn wedi eu cysylltu at elfennau o’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer daearyddiaeth, hanes a gwyddoniaeth a’r Cwricwlwm Cymreig. Mae’r tudalennau hyn yn cefnogi tri thestun sydd yng Nghynllun Gwobr Ysgolion Cynaliadwy Sir Benfro a’r Wobr ECO-Ysgolion: Bioamrywiaeth, Sbwriel a Gwastraff, a Dinasyddiaeth Gymunedol.

Mae Dysgu Gydol Oes yn bwysig i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae staff yr Awdurdod yn weithio allan yn y Parc Cenedlaethol ac ar safleoedd Castell Cairew, Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, i ddarparu sesiynau maes, digwyddiadau ac amrywiaeth o gyhoeddiadau.