I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cyfle i ddweud eich dweud am gam diweddaraf gwaith paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol newydd

Gofynnir i aelodau'r cyhoedd leisio’u barn wrth i waith datblygu’r Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gychwyn ar ei gyfnod terfynol.

Mae'r cam Newidiadau Ffocws yn amlinellu'r newidiadau a gynigiwyd ar ôl cael ymatebion yn ystod yr ymgynghoriad yng nghyfnod blaenorol y Cynllun Wedi’i Adneuo.

Cyfle i ddweud eich dweud am gam diweddaraf gwaith paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol newydd

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi paratoi dogfen sy'n amlygu'r newidiadau arfaethedig hyn, ynghyd â nodiadau cyfarwyddyd a ffurflen adborth.

Dywedodd Martina Dunne, Pennaeth Cyfeiriad Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Dim ond ar y Newidiadau Ffocws arfaethedig hyn y gellir gwneud sylwadau arnynt ar hyn o bryd, gan na fydd yr Arolygydd yn ystyried unrhyw sylwadau eraill.

“Bydd yr Awdurdod yn anfon ei ymateb i unrhyw sylwadau yn uniongyrchol at yr Arolygiaeth Gynllunio. Bydd y rhain yn cael eu hanfon ymlaen at yr Arolygydd a fydd wedyn yn ystyried y sylwadau hyn fel rhan o'r broses Archwilio, a rhagwelir y bydd hynny’n digwydd ym mis Mawrth 2019.”

Mae copïau o ddogfennau'r CDLl ar gael i’w gweld yn rhad ac am ddim ar gyfrifiaduron sydd ar gael i’r cyhoedd yn:

- Pencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY. Oriau agor: dydd Llun i ddydd Iau 9am i 5pm, a dydd Gwener 9am i 4.30pm.
- Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6NW. Oriau agor: bob dydd 9.30am i 4pm.
- Llyfrgelloedd Sir Benfro yn ystod eu horiau agor arferol.

Dylid anfon sylwadau sy'n ymwneud â’r ddogfen Newidiadau Ffocws arfaethedig yn ysgrifenedig erbyn 4.30pm ddydd Gwener 15 Chwefror 2019 at:

Y Pennaeth Cyfeiriad, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY, neu devplans@pembrokeshirecoast.org.uk.

I gael rhagor o fanylion ewch i www.arfordirpenfro.cymru/DweudEichDweud.

Gyhoeddi 25/01/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion