I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cerbyd-gladdiad i’w arddangos ar Ddiwrnod Archaeoleg y Parc Cenedlaethol

Bydd Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2019 yn datgelu darganfyddiadau newydd ynghylch rhai o henebion mwyaf adnabyddus yr ardal, yn ogystal â gwybodaeth am safleoedd sydd newydd gael eu darganfod a phrosiectau parhaus.

Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei drefnu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro mewn perthynas â Planed, yn cael ei gynnal yn Theatr Myrddin, Coleg Sir Benfro, Hwlffordd rhwng 9.30am a 4pm ddydd Sadwrn 9 Tachwedd.

​Bydd cyflwyniad ac arddangosfa ynglŷn â’r cerbyd Oes Haearn a ddarganfuwyd yn rhan o 17eg Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar ddydd Sadwrn 9 Tachwedd. LLUN © Amgueddfa Cymru
Bydd cyflwyniad ac arddangosfa ynglŷn â’r cerbyd Oes Haearn a ddarganfuwyd yn rhan o 17eg Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar ddydd Sadwrn 9 Tachwedd. LLUN © Amgueddfa Cymru

Dywedodd Tomos Jones, Archaeolegydd Cymunedol Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Pleser yw gweld y Diwrnod Archaeoleg yn dychwelyd am ddiwrnod arall o drafodaethau ynghylch amrywiol brosiectau ac ymchwil archaeolegol sydd wedi bod yn digwydd yn Sir Benfro. Y brif nodwedd ar gyfer digwyddiad eleni fydd y cerbyd-gladdiad a ddarganfuwyd, a bydd yn cynnwys cyflwyniad ac arddangosfa.”

“Bydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Sian Rees a bydd yn cynnwys siaradwyr o Amgueddfa Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Choleg Sir Benfro.”

Mae’r tocynnau ar gyfer y digwyddiad yn costio £20 y pen a £16 i fyfyrwyr (gyda phrawf o bwy ydych chi) a gellir eu harchebu drwy’r tîm yn Oriel y Parc drwy ffonio 01437 720392, e-bostio gwybodaeth@orielyparc.co.uk neu drwy alw heibio.

I gael rhagor o wybodaeth am hyn ac am holl ddigwyddiadau eraill Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Gyhoeddi 25/09/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion