I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dathliadau arswydus a digwyddiadau arallfydol yn atyniadau’r Parc Cenedlaethol

Yn ystod hanner tymor eleni bydd cyfuniad o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n ddigon i godi ofn arnoch yn cael eu cynnal ym mhob un o’r tri atyniad i ymwelwyr sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Bydd Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc i gyd yn cynnal digwyddiadau ar thema Calan Gaeaf, gyda'r rheiny’n amrywio o helfeydd gwrachod i deithiau ysbrydion a chyfarfyddiadau â thylwyth teg y goedwig.

Join the School of Witchcraft and Wizardry at Carew Castle and Tidal Mill.
Ymunwch â'r Ysgol Dewiniaeth a Hudoliaeth yng Nghastell a Melin Heli Caeriw.

Bydd y digwyddiadau yng Nghastell a Melin Heli Caeriw yn cynnwys Straeon y Pentan ar 19, 20, 26 a 27 Hydref, pryd y caiff y gwesteion eu gwahodd i eistedd o amgylch y tân a gwrando ar straeon ysbryd a straeon am farchogion dewr a thywysogesau hardd.

I’r rhai a hoffai fireinio eu sgiliau dewiniaeth, bydd Ysgol Dewiniaeth a Hudoliaeth Caeriw yn agor ei drysau i ddisgyblion newydd ar 29, 30 a 31 Hydref. Bydd y maes llafur yn cynnwys creu hudlath, darganfod anifeiliaid ysbryd, bwrw hud a rhoi cynnig ar ras rwystrau ysgubau hudol. I'r rhai sydd mewn gwisg ffansi, bydd yna gystadleuaeth am 12 hanner dydd.

Bydd Teithiau Ysbrydion o amgylch y Castell hefyd yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod hwn.

I gael rhagor o fanylion, yn cynnwys y gofynion archebu, prisiau a'r amseroedd agor, ewch i www.castellcaeriw.com.

Celebrate Halloween as our ancestors did at Castell Henllys with the burning of the wicker man.
Dewch i Gastell Henllys i ddathlu Calan Gaeaf fel ein cyndeidiau, drwy losgi’r dyn gwellt.

Yng Nghastell Henllys, ar 31 Hydref byddwn yn dathlu mor denau yw’r ffin rhwng y byd hwn a’r nesaf, gyda Samhain – Henllys Ysbrydol. Bydd amryw o weithgareddau arswydus yn cael eu cynnig, yn cynnwys Taith Ysbrydion, ac wrth i'r diwrnod ddod i ben bydd llosgi’r dyn gwiail yn dipyn o sioe.

Mae Hwyl Straeon y Tylwyth Teg ar 28 a 30 Hydref yn cynnig cyfleoedd i ymwelwyr gwrdd â’r tylwyth teg yng Nghastell Henllys a chymryd rhan mewn gweithgareddau fel peintio wynebau, adrodd storïau a chrefftau arbennig y goedwig.

Efallai y byddai gan y rhai sy’n cael eu denu at hudoliaeth ddiddordeb hefyd mewn dod i sesiwn Henllys Ysbrydol ar 29 Hydref ac 1 Tachwedd, lle bydd gweithgareddau crefft arbennig yn cael eu trefnu gydol y dydd.

Ewch i www.castellhenllys.com i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

Rhwng 20 Hydref a 3 Tachwedd, bydd Oriel y Parc a’r Ganolfan Ymwelwyr yn Nhyddewi yn cynnal Llwybr Calan Gaeaf o amgylch y tiroedd a’r ganolfan. Bydd y Llwybr yn costio £2 y ddalen a bydd ar gael rhwng 10am a 4pm bob dydd.

Os yw diwylliant yn eich denu’n fwy na dewiniaeth, bydd dwy arddangosfa yn cael eu cynnal yn Oriel y Parc yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, Dathliad o Baentiadau Cyfoes o Gymru a'r Cwpwrdd Hynodion. Mae’r gyntaf yn arddangos gwaith rhai o brif arlunwyr cyfoes Cymru a’r ail yn dangos gwaith aelodau o Rwydwaith Artistiaid Caerfyrddin.

Ewch i www.orielyparc.co.uk i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

I’r rhai sy’n chwilio am brofiad llai brawychus dros wyliau hanner tymor, mae llefydd ar gael o hyd ar daith Adar Afon Cleddau Wen sydd wedi’i threfnu i’w chynnal yn Little Milford rhwng 1pm a 3pm ar 26 Hydref. Dan arweiniad Parcmon, bydd y daith hamddenol hon ar hyd glannau afon Cleddau yn gyfle i weld adar rhydio, fel y gylfinir a’r goesgoch. Rhaid i blant gael eu goruchwylio ac ni chaniateir cŵn.

I gael manylion yr holl weithgareddau sy’n cael eu cynnal ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Gyhoeddi 10/10/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion