I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Siopwch yn lleol a chewch wared â’r felen ar y Dydd Gwener Du mewn tri o atyniadau gwych Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Bydd atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig tri cyfle i ddod o hyd i hwyl Nadoligaidd, anrhegion gwych a llawer mwy wrth inni nesáu at y Nadolig.

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys, Castell Caeriw ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal tri o ddigwyddiadau gwahanol, sy’n cynnwys cyfle i brynu anrhegion, creu eich anrhegion eich hun a hyd yn oed gwrdd â Siôn Corn ei hun.

There will be a chance to meet Santa at the National Park Authority’s three attractions.
Bydd cyfle i gwrdd â Siôn Corn mewn tri o atyniadau gwych Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd Nadolig Creadigol Naturiol Castell Henllys a gynhelir ar 23 Tachwedd yn cynnig y cyfle i chi wneud rhywbeth unigryw i’w ddefnyddio fel anrheg Nadolig arbennig neu fel addurn ar gyfer eich cartref.

Bydd gweithdai yn cynnwys y cyfle i greu eich sêr helyg eich hun, torchau Nadolig a boncyffion Nadolig, gydag adrodd straeon a chrefftau yng ngroto Siôn Corn er mwyn diddannu’r rhai bach.

Bydd digwyddiad y Nadolig Creadigol Naturiol ar agor o hanner dydd tan 6pm. Y tâl mynediad ar gyfer oedolion yw £8 ac mae’n cynnwys mynediad i’r safle a’r holl weithdai.  Y tâl mynediad gyfer plant yw £3 ac mae’n cynnwys mynediad, ymweliad â Groto Siôn Corn a gweithgaredd crefft.  Mae’r parcio yn rhad ac am ddim.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01239 891319 neu ewch i www.castellhenllys.com

Craft your own Christmas gifts at Castell Henllys’ Naturally Creative Christmas from 12 noon-6pm on Saturday 23 November.
Gwnewch eich anrhegion Nadolig eich hun yng Ngweithdy Nadolig Creadigol Naturiol Castell Henllys o hanner dydd tan 6pm ar ddydd Sadwrn, 23 Tachwedd.

Bydd dros 60 o’r cynhyrchwyr crefft a bwyd gwychaf yn y Sir ym mhob twll a chornel yn Ffair Nadolig Castell Caeriw ar ddydd Sul, 24 Tachwedd.

Bydd adloniant Nadoligaidd gan gôr lleol a gweithgareddau gan West Wales Falconry, yn ogystal â’r Llwybr Nadolig sy’n rhad ac am ddim.

Bydd bwyd a diod Nadoligaidd ar gael o ystafell De Nest, yn cynnwys fflapjacs mins pei a thwrci rhost poeth a rholiau stwffin.

Bydd Ffair Nadolig Castell Caeriw yn cael ei gynnal o 9.30 tan 3.30pm.  Y tâl mynediad ar gyfer oedolion yw £4 a gall plant ddod i mewn yn rhad ac am ddim.  Mae ymweliad i Groto Siôn Corn yn costio £3.50.  Mae parcio a theithio yn rhad ac am ddim yn Nhŵr Rheoli Caeriw Cheriton.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01646 651782 neu ewch i www.castellcaeriw.com.

Carew Castle’s Christmas Fayre will include festive offerings such as stalls, food, drink and entertainment.
Bydd Ffair Nadolig Castell Caeriw yn cynnwys gweithgareddau Nadoligaidd, fel stondinau, bwyd, diod ac adloniant o 9.30am tan 3.30pm ar ddydd Sul, 24 Tachwedd.

Cynhelir Marchnad Nadolig Oriel y Parc ar ddydd Sadwrn, 7 Rhagfyr a bydd yn cynnwys amrediad eang o stondinau gan gynhyrchwyr lleol a leolir oddi mewn ac oddi allan i’r Oriel, gyda bwyd Nadoligaidd ar werth yn y caffi.

Yn ogystal, cynhelir gweithdy llwy siocled boeth gyda Have Your Cake and Eat it Nutrition, sy’n cynnig cyfle i wneud danteithion organig, amrwd, heb gynnyrch llaeth a fegan i’w bwyta eich hun neu i’w rhoi fel anrheg arbennig iawn.  Cynhelir y sesiynau am 11am, 12pm, 1pm, 2pm ac mae’n costio £15 y pen.  Er mwyn archebu lle yn y gweithdy, ffoniwch 07479 281808.

Bydd Marchnad Nadolig Oriel y Parc yn cael ei chynnal o 10am tan 4pm, gyda mynediad a pharcio rhad ac am ddim.  Cost ymweliad â Groto Siôn Corn yn cynnwys anrheg yw £2.50 y plentyn.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01437 720392 neu ewch i www.orielyparc.co.uk.

Find festive cheer and local food, art and crafts at Oriel y Parc Christmas Market from 10am-4pm on Saturday 7 December.
Dewch o hyd i hwyl y Nadolig a bwyd, celf a chrefftau lleol ym Marchnad Nadolig Oriel y Parc o 10am tan 4pm ar ddydd Sadwrn, 7 Rhagfyr.

Er mwyn cael manylion ynglŷn â holl ddigwyddiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Gyhoeddi 14/11/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion