I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Dynodwyd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym 1952 ac mae’n un o dri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru – y ddau arall yw Eryri (1951) a Bannau Brycheiniog (1957) - ac mae’n un o 15 Parc Cenedlaethol ym Mhrydain.

Mae angen gofal ar yr ardal hyfryd hon o Sir Benfro, i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ac felly, o ganlyniad i Ddeddf yr Amgylchedd 1995, crëwyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym 1996 i ddarparu’r union warchodaeth honno. 

Nod a Dibenion

Pencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym Mharc Llanion.
Pencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym Mharc Llanion.

Sefydlwyd deg Parc Cenedlaethol cyntaf Cymru a Lloegr rhwng 1951 a 1957. Crëwyd y Parciau i warchod tirweddau trawiadol ac i ddarparu cyfleoedd hamdden ar gyfer y cyhoedd.

Nid yw Parciau Cenedlaethol yn eiddo cyhoeddus. Mae mwyafrif y tir – dros 95% yn achos Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – yn eiddo preifat.

Wrth reoli’r Parc Cenedlaethol, mae gan yr Awdurdod ddau ddiben statudol:


  • gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol, a
  • hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd fwynhau ei nodweddion arbennig a’u deall.

Wrth fynd ar drywydd y ddau ddiben hyn, mae hefyd yn ddyletswydd ar yr Awdurdod i feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau sy’n byw o fewn y Parc.

Awdurdod y Parc sy’n rheoli’r Parc ac mae ganddo tua 150 aelod o staff a phwyllgor o 18 Aelod. Porwch drwy’r adran hon i gwrdd â’r Aelodau a i gael gwybod mwy am y gwaith a wneir gan ei staff.