COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Pwyllgorau

Pwyllgorau

Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 18 Aelod. Mae’r Awdurdod a’i Bwyllgorau yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd i drafod materion amrywiol sy’n effeithio ar weithrediadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac yn wir y Parc Cenedlaethol, ac i bleidleisio arnynt.

O geisiadau cynllunio i’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy, mae pob agwedd ar waith yr Awdurdod, yn cael eu goruchwylio gan Aelodau a etholir gan Gyngor Sir Penfro ac a benodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. I ddarganfod pwy ydyn nhw, rhowch glir ar ein tudalen Aelodau.

Yn yr adran hon, mae mwy o wybodaeth ynghylch cyfarfodydd yr Awdurdod a’i bwyllgorau, ac fe allwch lawrlwytho copïau o agendâu cyfarfodydd a phapurau cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen Papurau Pwyllgorau ar y chwith. Os na fyddwch chi’n gallu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, cofiwch gysylltu â ni

Os hoffech chi wybod pryd fydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol, rhowch glic ar y Calendr Cyfarfodydd 2019/20. Fe allwch bori trwy gylch gwaith Awdurdod y Parc Cenedlaethol a'i Bwyllgorau hefyd, trwy ddarllen y Cylch Gwaith.

Awdurdod y Parc Cenedlaethol
Pwyllgor Rheoli Datblygiad
Pwyllgor Adolygu Archwilio a Gwasanaethau Corfforaethol
Pwyllgor Adolygu Gweithredol
Pwyllgor Personél
Pwyllgor Safonau
Pwyllgor Craffu
Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy
Grŵp Craidd y Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol
Deunyddiau Archif
Rheolau Sefydlog

Cynhelir pob cyfarfod yn ein pencadlys yn Noc Penfro oni nodir yn wahanol:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY

Gair o Gyngor:  Fe fydd agendâu ar gael am tua un wythnos cyn y cyfarfod.  Os nad ydych am eu lawrlwytho o’r wefan hon, fe allwch edrych arnynt yn ein pencadlys.