I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Eich Parc chi yw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Felly, yma yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gofynnwn yn aml am eich sylwadau ar y gwaith yr ydym yn ei wneud i helpu sicrhau bod eich Parc chi yn parhau i fod yn lle arbennig y gall pawb ei fwynhau.

Mae eich barn yn helpu llunio siâp ein polisïau a’n canllawiau ar gyfer y dyfodol, ar bopeth o dai i fynediad at Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Ymgynghoriad ar y Cynllun Rheoli drafft 2020-2024

Mae nifer o sefydliadau ac unigolion yn cyfrannu at ddibenion cadwraeth, mwynhad a dealltwriaeth y Parc Cenedlaethol.

Mae Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol yn ffordd o gydlynu'r ymdrech honno. Mae'n gynllun partneriaeth ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol.

Yn 2018, roedd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi gofyn am farn pobl ar y cyfleoedd a’r heriau sy'n wynebu'r Parc Cenedlaethol.

Mae’r farn honno wedi’i defnyddio i baratoi Cynllun Rheoli drafft, ac mae croeso i chi fynegi eich barn ar y drafft hwn.

Mae'r cyfnod ymgynghori yn rhedeg o 1 Awst - 31 Hydref 2019.