COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Beth sydd yma?

Dod o hyd i ni - Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae Castell Henllys yn llechu’n ddwfn ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae’n bosibl ichi gael cipolwg ar y fryngaer Oes Haearn hon, sef un o sawl sydd wedi dylanwadu ar y dirwedd hon sydd gyda’r gorau yn y byd, o’r brif ffordd. Cymerwch olwg ar y map isod.

Sut i’n cyrraedd:

Mewn car/ar feic: Mae arwyddion i Gastell Henllys oddi ar yr A487 rhwng Trefdraeth ac Aberteifi.

Pentref Oes Haearn Castell Henllys
Meline (agos i Crymych)
Sir Benfro
SA41 3UR
 

Ar drên/bws:
Am wybodaeth ar gludiant cyhoeddus, ewch i wefan Cyngor Sir Penfro neu ffoniwch Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 (est. 5227) yn ystod oriau swyddfa.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni