I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Gwybodaeth Lleol

Gwybodaeth Leol

Ar Benrhyn Tyddewi, mae yna gyfoeth o lefydd i ymweld â nhw a gweithgareddau i’w gwneud, tra’ch bod chi yma. Rydyn ni am ei chi gael y mwyaf o’ch cyfnod yma ac rydyn ni am hyrwyddo taith gynaliadwy trwy:Whitesands Bay from Carn LlidiEdrych tuag at Ynys Dewi ar draws Porth Mawr o Garn Llidi.

Am ragor o wybodaeth ar gweithgareddau yn y Parc Cenedlaethol ewch i wefan Mwynhau Sir Benfro.

Os ydych yn meddwl am gerdded ar ran gogledd-orllewinol Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, gall Gwasanaethau Bws Arfordir Sir Benfro eich helpu chi i gael mynediad i'r Lwybr.

Gwiriwch yr amserlenni ar wefan Cyngor Sir Penfro.