COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Gofalu Am

Gofalu Am

Dychmygwch eich hoff draeth neu’ch hoff daith gerdded, neu’r llefydd yr ydych yn ymweld â nhw ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gael hwyl neu i ymlacio. Ac yna dychmygwch eu bod nhw wedi diflannu neu nad ydynt mor arbennig. Yma yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, rydyn ni’n ceisio sicrhau bod yr hyn sy’n arbennig yn y Parc nawr yn parhau i fod yn arbennig yn y dyfodol.

Mae’r Awdurdod yma i warchod tirwedd y Parc Cenedlaethol ac i helpu pobl i fynd allan i’w fwynhau. Ond, mae Arfordir Penfro yn wynebu sawl her, ac mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn un o blith nifer sy’n gweithio i roi sylw i’r materion.

Defnyddiwch yr adran hon o’r wefan i gael gwybod mwy am ymdrechion Awdurdod y Parc Cenedlaethol i warchod y dirwedd drawiadol hon - trwy ein gwaith ar yr arfordir ac ardaloedd mewndirol, wrth warchod adeiladau, mewn cynllunio, amaethyddiaeth, coedwigaeth a datblygu cynaliadwy. Fe fyddwch chi hefyd yn medru dysgu am yr amrywiaeth helaeth o fywyd gwyllt sy’n byw yn y Parc Cenedlaethol, ac yn ymweld â’r Parc.

Fe fyddwn ni ond yn llwyddo i oresgyn y rhwystrau mwyaf os allwn ni sbarduno ein hased mwyaf - pobl fel chi. Felly, mae gennym lawer o syniadau i’ch helpu chi i fwynhau’r Parc tra’n gofalu amdano hefyd!

Cofiwch hefyd ein bod ni ar Facebook, Youtube, Flickr a Twitter! Ydi hyn yn iaith estron i chi? Cliciwch ar y dolenni i ddarganfod mwy. Ymunwch â’n grwpiau ni, dewch yn gefnogwyr, lawrlwythwch luniau neu fideos o’r Parc Cenedlaethol. Cymerwch ran!