COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw

Llefydd i Ymweld â Nhw yn y Parc Cenedlaethol

Ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae yna gyfoeth o lefydd gwych i'w harchwilio a'u mwynhau.

Ar ei forlin trawiadol, mae yna draethau diogel yn llawn o dywod euraidd sy'n ddelfrydol ar gyfer y teulu, yn ogystal â chlogwyni garw a childraethau caregog diarffordd.

Broad Haven South
Traeth Broad Haven South.

Mae'n baradwys i'r sawl sydd wrth ei fodd gyda bywyd gwyllt, ac yn bwysig yn rhyngwladol am ei gynefinoedd a'i rhywogaethau prin. Oddi ar y lan, gwelir ynysoedd unigryw Sir Benfro, pob un â'i chymeriad arbennig ei hun.

Skomer Island
Ynys Sgomer.

Mae gorffennol swynol yr ardal yn holl bresennol mewn beddrodau o gynhanes, croesau Celtaidd, cestyll Normanaidd, eglwysi canoloesol, caerau Fictoraidd a threfi a phentrefi hanesyddol.

Pentre Ifan
Siambr Gladdu Pentre Ifan.

Heb sôn am safleoedd yr Awdurdod ei hun; Castell a Melin Cairew, Bryngaer Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Castell Henllys
Pentref Oes Haearn Castell Henllys.

Mae yma gymaint o lefydd i ymweld â nhw, mae'r dewis yn ddi-ben-draw.

Am ragor o wybodaeth am atyniadau yn Sir Benfro, ewch i wefan Visit Pembrokeshire.