I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Sut i adeiladu ty crwn - Castell Henllys

Adeiladwyd y tai crynion yng Nghastell Henllys ag ystod eang o ddeunyddiau a oedd yn cynnwys pren o wahanol fathau a meintiau, cyrs, clai, tail (dwb), cortynnau a rhaffau.

Roundhouses

Defnyddiwyd y deunyddiau hyn, ynghyd â sgiliau ymarferol, i godi tai crynion hynod gryf a chyffyrddus. Roedd yn hynod bwysig i ni adeiladu’r tai crynion mewn ffordd mor ddilys â phosibl trwy ddefnyddio’r un deunyddiau a dulliau â phobl yr Oes Haearn.

Archaeologists at Castell Henllys
1. Sylfaeni gwreiddiol yr adeileddau cynhanesyddol yn cael eu datguddio gan archeolegwyr.

Posts are sunk into the ground at intervals to establish the walls.
2. Caiff pyst eu suddo i’r ddaear bob hyn a hyn i sefydlu’r waliau.

The ring of posts is complete.
3. Mae’r cylch o byst wedi’i gwblhau.

Hazel wattle is then woven between the posts to create the walls.
4. Yna caiff plethwaith cyll ei wau rhwng y pyst i greu’r waliau.

With the help of scaffolding, the roof poles are added.
5. Gyda chymorth sgaffaldiau, ychwanegir pyst y to.

Thatching is applied to the roof. There is no chimney - smoke will naturally disperse through the thatch.
6. Caiff to gwellt ei roi ar ben yr adeiledd. Does dim simnai – bydd y mwg yn gwasgaru’n naturiol trwy’r to gwellt.

Daubing at Castell Henllys

7. Unwaith y bydd y to yn ei le, caiff chlai ei rhoi dros y waliau plethwaith.

Mae'r tŷ crwn bellach wedi'i orffen.
8. Mae'r tŷ crwn bellach wedi'i orffen.

I weld fersiwn fyw o waith adeiladu tŷ crwn, ewch i dudalennau hanes y BBC.

Nawr beth am ymweld â ni i weld y tai crynion drosoch eich hunain!

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni