I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Castell a Melin Heli Caeriw » Amserau a Phrisiau

Amserau Agor a Phrisiau Mynediad Castell Caeriw

Nodwch: Codir tâl ychwanegol ar gyfer rhai digwyddiadau a gweithgareddau arbennig. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r tudalen digwyddiadau neu cysylltwch â ni.

 

Oriau agor y Castell a Melin Heli 2019/2020
6 Ebrill - 26 Hydref 2019

Castell a Melin Heli ar agor 10am-5pm bob dydd*
​*Mynediad olaf 30 munud cyn cau.

 

Oriau agor Ystafell De Nest
29 Mehefin - 26 Hydref 2019
Ar agor 11am-4pm (11am-4.30pm yn ystod gwyliau haf ysgolion).

 

Prisiau'r haf:

Oedolyn £6
Plant £4 (4-16)
Consesiwn £5 (pobol dros 65 oed neu fyfyrwyr gyda cherdyn myfyrwyr dilys)
Teulu

£16 (dau oedolyn a dau blentyn).

 

Tocynnau Tymor:

Oedolyn £15.00
Plant £12.00 (4-16)
Teulu

£40.00 (dau oedolyn a dau blentyn).

Mae tocynnau tymor yn ddilys am un flwyddyn o'r dyddiad prynu ac yn caniatáu mynediad i​ Gastell Caeriw a Phentref Oes Haearn Castell Henllys

Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 01646 651782 neu e-bostio: ymholiadau@castellcaeriw.com.