I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Castell a Melin Heli Caeriw » Amserau a Phrisiau

Amserau Agor a Phrisiau Mynediad Castell Caeriw

Nodwch: Codir tâl ychwanegol ar gyfer rhai digwyddiadau a gweithgareddau arbennig. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r tudalen digwyddiadau neu cysylltwch â ni.

 

Oriau agor y gaeaf 2018
CASTELL YN UNIG. Melin Heli ar gau tan ddiwedd Mawrth 2019.

Rhagfyr*
10am-3pm Llun-Gwener a 29, 30, 31 Rhagfyr a 1 Ionawr.
Mynediad olaf 30 munud cyn cau.
*Cyfnod cau dros y Nadolig 15 - 28 Rhagfyr.

Ionawr
10am-3pm Llun-Gwener.
Mynediad olaf 30 munud cyn cau.

Ystafell De Nest
11am-2.30pm 29 Rhagfyr-1 Ionawr yn gweini cacennau a diodydd i fwyta i mewn neu i fynd allan.

 

Prisiau

Oedolyn £4.50
Plant £3.00
Consesiwn £3.50 (pobol dros 65 oed neu fyfyrwyr gyda cherdyn myfyrwyr dilys).
Teulu £12.50 (dau oedolyn a dau blentyn).

 

Tocynnau Tymor:

Oedolyn £15.00
Plant £12.00
Teulu £40.00

Mae tocynnau tymor yn ddilys am un flwyddyn o'r dyddiad prynu ac yn caniatáu mynediad i Bentref Oes Haearn Castell Henllys a Chastell Caeriw. 

Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 01646 651782 neu e-bostio: ymholiadau@castellcaeriw.com.