I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Castell a Melin Heli Caeriw » Amserau a Phrisiau

Amserau Agor a Phrisiau Mynediad Castell Caeriw

Nodwch: Codir tâl ychwanegol ar gyfer rhai digwyddiadau a gweithgareddau arbennig. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r tudalen digwyddiadau neu cysylltwch â ni.

Oriau agor y gaeaf
4 - 29 Tachwedd 2019
Castell yn unig ar agor bob dydd 10am-3pm*

2 - 13 Rhagfyr 2019
Castell yn unig ar agor Dydd Llun-Dydd Gwener 10am-3pm*

14 - 29 Rhagfyr 2019
Castell ar gau

30 Rhagfyr 2019 - 31 Ionawr 2020
Castell yn unig ar agor Dydd Llun-Dydd Gwener 10am-3pm*

Prisiau'r gaeaf

Oedolyn £5
Plant £3 (4-16)
Consesiwn £4 (pobol dros 65 oed neu fyfyrwyr gyda cherdyn myfyrwyr dilys)
Teulu £13 (dau oedolyn a dau blentyn).

​​*Mynediad olaf 30 munud cyn cau.

 

Oriau agor Ystafell De Nest
29 Mehefin - 26 Hydref 2019

Ar agor 11am-4pm (11am-4.30pm yn ystod gwyliau haf ysgolion)

27 Hydref - 3 Tachwedd 2019
Ar agor 11am-3.30pm

30 Rhagfyr 2019 - 1 Ionawr 2020
Ar agor 11am-3pm.

 

Tocynnau Tymor:

Oedolyn £15
Plant £12 (4-16)
Consesiwn £13 (pobol dros 65 oed neu fyfyrwyr gyda cherdyn myfyrwyr dilys)
Teulu £40 (dau oedolyn a dau blentyn).

Mae tocynnau tymor yn ddilys am un flwyddyn o'r dyddiad prynu ac yn caniatáu mynediad i​ Gastell Caeriw a Phentref Oes Haearn Castell Henllys

Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 01646 651782 neu e-bostio: ymholiadau@castellcaeriw.com.