COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Dysgu Am

Dysgu am Arfordir Penfro

Mae sesiynau addysg ar gyfer ysgolion ar gael ar draws Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Fe'u cyflwynir mewn tair canolfan a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yn ogystal ag astudiaethau cynefinoedd a thirwedd a ddarperir gan ein Parcmyn Darganfod allan yn leoliadau syfrdanol ar draws y Parc.

Am ragor o wybodaeth am y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys ei diwylliant, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, hanes a bywyd gwyllt, ewch i'r adran Gwybodaeth ac Adnoddau.

Diwrnodau Darganfod yn y Parc Cenedlaethol
Discover the Pembrokeshire Coast National Park
         
Castell a Melin Heli
Caeriw
  Pentref Oes Haearn
Castell Henllys
  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr
Oriel y Parc
Taith Ysgol: Castell a Melin Heli Caeriw   Taith Ysgol: Pentref Oes Haearn Castell Henllys   Taith Ysgol: Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc
         
TGAU, Lefel A a Bagloriaeth Cymru   Gwybodaeth ac Adnoddau
         
Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro   Parcmon Eich Ardal Chi   Ysgolion y tu allan i Sir Benfro