COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Dysgu Am » Ysgolion Awyr Agored (PODS)

Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro (PODS)

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bartner yn Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro (PODS). Nod Ysgol Awyr Agored Sir Benfro yw annog plant i ymgysylltu'n llawn â’u hamgylchedd lleol, a bod yn gwbl hyderus yn yr amgylchedd hwnnw.

PODS

Drwy ymweliadau rheolaidd â'u mannau awyr agored lleol, mae'r plant yn datblygu ymdeimlad cryf o lesiant ac yn mwynhau gweithgarwch corfforol.

Digwyddiad PODS
Disgyblion yn mwyhau digwyddiad gyda PODS​.

Wedi ei ddatblygu o Gymuned Ddysgu Broffesiynol yn 2010, mae PODS wedi tyfu i fod yn bartneriaeth ddeinamig, gan ddod â phrofiad ac arbenigedd ynghyd o amrywiaeth eang o blith sefydliadau arbenigol, penaethiaid ac ymgynghorwyr Awdurdodau Lleol.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro (PODS).