COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Edrych yn Ôl

Edrych yn Ôl

Mae Sir Benfro yn lle gwefreiddiol sy’n llawn o draethau heb eu difetha, golygfeydd godidog, bryniau tonnog a thirweddau garw, ac mae ganddi hanes cyfoethog hefyd. Ond, ceisiwch ddychmygu Sir Benfro dan haenau o iâ yn ystod yr Oes Iâ ddiwethaf, neu flaendraeth o fforestydd sydd bellach o dan ddŵr oherwydd y codiad yn y llanw.

Carew Castle and Tidal Mill

Yn yr adran hon, Edrych yn Ôl, mae yna gyfle i chi gwrdd â’n tîm treftadaeth ac i ddysgu sut mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio i warchod hanes a diwylliant Sir Benfro. Mae yna gyfle i chi ddysgu am y safleoedd treftadaeth gwych yn y Parc hefyd, fel Castell a Melin Cairew, Bryngaer Oes Haearn Castell Henllys, y cloddiad archeolegol yng Nghastell Nanhyfer, daeareg leol a thirweddau hanesyddol.

Mae gennym lawer o safleoedd yn y Parc Cenedlaethol sy’n gliwiau pwysig i fywyd yn Sir Benfro gannoedd, os nad miloedd, o flynyddoedd yn ôl. O siambrau claddu o’r Oes Efydd a bryngaerau o’r Oes Haearn, i gestyll, eglwysi a gorsafoedd gwylio o’r Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd, mae hanes Sir Benfro i’w weld ymhobman, ac mae yna lawer y gallwn ni ddysgu oddi wrtho.

Cofiwch hefyd ein bod ni ar Facebook, Youtube, Flickr a Twitter! Ydi hyn yn iaith estron i chi? Cliciwch ar y dolenni i ddarganfod mwy. Ymunwch â’n grwpiau ni, dewch yn gefnogwyr, lawrlwythwch luniau neu fideos o’r Parc Cenedlaethol. Cymerwch ran!