Standards Committee Archive

Agendas and Minutes from meetings held between 28/09/2011 and 03/12/2019.

Tue, 3 Dec 2019

Download Minutes

1. Ethol Cadeirydd

2. Ethol Is-Gadeirydd

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2018

6.      Ystyried yr adroddiadau gan y Swyddog Monitro (01/19)

7.      Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972

 

Wed, 19 Dec 2018

Download Minutes

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai 2018

6.      Ystyried yr adroddiadau canlynol gan y Swyddog Monitro:

02/18 Adroddiad Blynyddol y Swyddog Monitro ar gyfer 2017/18

03/18 Panel Dyfarnu Cymru ar Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

04/18 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

05/18 Cynhadledd Safonau Cymru

06/18 Canllaw ar y Cyfryngau Cymdeithasol i Gynghorwyr

7.      Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972

Tue, 15 May 2018

Download Minutes

1. Ethol Cadeirydd

2. Ethol Is-Gadeirydd

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2017

4.  Ystyried ceisiadau am Grant Gollyngiad gan y Cynghorwyr P Kidney a P Harries (Adroddiad 01/18)

Wed, 15 Nov 2017

Download Minutes

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mehefin 2017

4.      Ystyried Adroddiad Blynyddol y Swyddog Monitro 2016/17 (Adroddiad 02/17)

5.      Ystyried Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016/17

6.       Ystyried Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru 2014-2016

7.      Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd yn penderfynu oherwydd Amgylchiadau Arbennig y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol Cymru 1972

Wed, 28 Jun 2017

Download Minutes

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2016

4.  Ystyried adroddiad am Grant Gollyngiad i Aelodau a benodir gan Gyngor Sir Penfro

 

Wed, 9 Nov 2016

Download Minutes

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2016

4.  Ystyried cais am oddefeb oddi wrth y Cynghorydd P Harries

5. Ystyried unrhyw fater arall y dylid ei ystyried ym marn y Cadeirydd yn fater brys oherwydd amgylchiadau arbennig yn unol ag Adran 100B(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Wed, 12 Oct 2016

Download Minutes

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2015

4.  Trafod newidiadau i’r Cod Ymddygiad Aelodau a’r Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol gan y Swyddog Monitro:

01/16 Adroddiad Blynyddol y Swyddog Monitro
02/16 Adroddiad Blynyddol 2015/16 yr Ombwdsmon  

6. Ystyried unrhyw fater arall y dylid ei ystyried ym marn y Cadeirydd yn fater brys oherwydd amgylchiadau arbennig yn unol ag Adran 100B(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Wed, 21 Oct 2015

Download Minutes

No Notes Taken

Wed, 19 Nov 2014

No Minutes Taken
No Notes Taken

Wed, 21 Aug 2013

No Minutes Taken
No Notes Taken

Tue, 18 Dec 2012

No Minutes Taken
No Notes Taken

Wed, 14 Nov 2012

Download Minutes

1. To receive apologies for absence

2. To receive any disclosures of interest by Members or Officers in respect of any item of business

3. To confirm the minutes of the meeting held on the 28th September 2011 (green papers)

4. Pre-Determination by Members
To consider a report by the Monitoring officer. (Report 01/12)

5. New Member Training on the Code of Conduct
To consider a report by the Monitoring Officer. (Report 02/12)

6. Grant of Dispensations
To consider a report by the Monitoring Officer. (Report 03/12)

7. Promoting Local Democracy White Paper
To consider a report by the Monitoring officer. (Report 04/12)

8. Report on Public Service Ombudsman for Wales’ guidance September 2012 (Report 05/12)

9. Training for Members
(a) To consider attendance at the Standards Conference Wales to be held on 19th April 2013 in Llandudno (Report 06/12)
(b) To consider arrangements for future Training Conferences for Members

10. Ombudsman’s Annual Report 2011/12
To receive the Ombudsman’s Annual Report 2011/12

11. Adjudication Panel for Wales: Annual Report 2011 – 12
To receive the 2011/12 Annual Report issued by the Adjudication Panel for Wales

Wed, 28 Sep 2011

Download Minutes

1. To receive apologies for absence

2. To receive any disclosures of interest by Members or Officers in respect of any item of business

3. To confirm the minutes of the meeting held on the 16th June 2010 and the Extraordinary meeting of the 29th October 2010 (green papers)

4. Ombudsman’s Annual Report 2010/11
To receive and consider the Ombudsman’s Annual Report 2010/11 (NB A paper copy of the Annual Report will be available at the meeting for Members)

5. Adjudication Panel for Wales: Annual Report 2009 – 10
To receive and consider the 2009/10. Annual Report issued by the Adjudications Panel for Wales
(NB A paper copy of the Annual Report will be available at the meeting for Members)

6. Code of Conduct
To receive and note the contents of a memorandum regarding Paragraph 10(20(b) of the code of Conduct by way of supplementary guidance on the Guide to the Code of Conduct. (Report 01/11)

7. Request for indemnity – Update
To receive a report which provides an update on the request for indemnity. (Report 02/11)

8. Annual Report of the Monitoring Officer
To receive a report (Report 03/11) from the Monitoring Officer as to Reports prepared and published by him – for the period 1st November 2010 to August 2011.

9. Changes to Complaint handling procedure
To receive a report (Report 04/11) recommending changes to the Authority’s complaint handling procedure.

10. Protocol for officers giving evidence in Court
To consider the protocol and make recommendations to the National Park Authority regarding its implementation (Report 05/11)

11. Dispensations
To consider a report on Dispensations (Report 06/11)

12. Training for Members
(a) To note the arrangements for attendance at the Standards Conference Wales to be held on 5th October 2011 in Llandrindrod Wells.
(b) To consider arrangements for future Training Conferences for Members

13. Arrangements for future meetings of the Standards Committee

14. Any other urgent business brought forward with the permission of the Chairman